Seachadadh Saor In Aisce

Ar orduithe os cionn €60 laistigh d ' Éirinn agus os cionn €100 ar fud an Domhain

Cliceáil & Bhailiú Saor In Aisce

Ar fáil le bailiú sa-siopa

e-Dearbháin

Ceannaigh Dearbháin

Fháil ar a fhios dúinn

Ár Stair

In 1946 a bhunaigh May agus Máirtín Standún siopa Standúin, atá ina chomhartha cáiliúil sa Spidéal, Conamara, Co. na Gaillimhe riamh ó shin. Seo mar a thosaigh sé...

 Scéal Grá agus Faobhar air

I dtús na 1940í, thit Gaeilgeoir as Learpholl i ngrá le múinteoir ceoil as an Muileann gCearr. An bhfaca siad a chéile trasna seomra a bhí plódaithe le daoine sa halla damhsa áitiúil? Ní fhaca; chas Máirtín Standún agus May Mulready ar a chéile le linn don bheirt acu a bheith i bpríosún sna 1930í, mar gur measadh go raibh siad báúil le cúis na hÉireann aontaithe. Bhí Máirtín i bpríosún ar an gCurrach in éineacht le deartháir May le linn dise a bheith i bPríosún Mhuinseo in éineacht lena dheirfiúracha - agus í ar dhuine de na chéad mhná a rinne é sin.

Is ansin a chas Máirtín leis an scoláire Gaeilge agus an scríbhneoir, Máirtín Ó Cadhain. B’as ceantar an Spidéil i gConamara dó siúd agus bhí tionchar mór aige ar Mháirtín Standún, ag spreagadh paisin ann don Ghaeilge agus do chultúr na Gaeilge.

Nuair a ligeadh Máirtín Standún amach as an bpríosún, mhéadaigh an tsuim a bhí aige i ngach rud a bhain leis an nGaeilge agus ag an am céanna, neartaigh a chaidreamh le May. Le linn dóibh a bheith ar thuras rothar i gConamara tháinig siad ar shiopa éadaitheoireachta ar imeall an Spidéil agus comhartha air go raibh sé le díol; thit siad i ngrá...

Mairtin agus May Standún le chéile

Tús Umhal

Bhí an stór éadaitheoireachta ar díol ar shé chéad punt, suim mhór d’aon lánúin óg ag an am sin. Bhí Máirtín in chúntóir grósaeireachta agus May ag obair mar mhúinteoir páirtaimseartha.

Mar sin féin, bhí siad splanctha le díograis agus le dúthracht agus é mar mhian croí acu cur fúthu sa nGaeltacht, agus dá réir shábháil an bheirt óga gach pingin dar shaothraigh siad agus in 1946 cheannaigh Máirtín agus May Standún an siopa beag bídeach a bhí ina theach cónaí freisin agus rinne siad a gcuid féin de.

Sin é an bunú ciúin a bhí ag siopa Standúin, ceann de na hionaid díolacháin faisin, bronntanas agus ceardaíochta is mó a bhfuil aithne agus meas air in Iarthar na hÉireann.

Lá Oibre 15 huaire...

Ar an gcaoi chéanna nach aon teacht le chéile gnách a bhí sa chéad chruinniú a bhí ag Máirtín agus May, ní gnáthshaol a bhí acu ar an Spidéal ach an oiread. Ón tús, bhí idirnascacht ar leith ag a ngnó agus a saol sóisialta lena bpobal áitiúil, agus le cultúr agus traidisiúin Ghaeltacht Chonamara.

Ar aon dul leis an lucht gnó ar fad a bhí ag streachailt le saol na linne sin, d’oibrigh siad cúig huaire déag an chloig in aghaidh an lae ag méadú a ngnó ón siopa beag a bhí acu in 1946 go dtí an stór uilefhóinteach a bhí acu taobh istigh de chúpla bliain.

 Rud ar bith, bhí sé acu: earraí grósaera, éadaí, bróga, troscáin, rothair, suimint agus earraí tógála eile.

 Standun sna 1940idí

Tháinig daoine as gach ceard de Chonamara agus níos faide ó bhaile lena gcuid siopadóireachta a dhéanamh tigh Standúin. Tháinig cuid acu ar an mbus agus tháinig cuid eile acu na mílte ar leoraithe móna le rudaí a cheannacht. Bhí tigh Standúin ina mhol áitiúil don phobal, réidh le freastal ar riachtanais chuile dhuine. Fíric An veain seachadta a bhí tigh Standúin ba é a bhí mar charr teaghlaigh acu agus mar charr na marbh.

Bhí sé riachtanach earraí a thabhairt ar cairde sna blianta tar éis an chogaidh agus lean an tsaoráid sin mar chuid d’eitic ghnó tigh Standúin ar feadh na mblianta fada. Blianta ina dhiaidh sin, bhíodh sé le rá ag Máirtín nár lig na daoine síos riamh é agus gur íoc siad a gcuid billí in am i gcónaí.

Bunaíodh an Bord Trádála in 1959 chun earraí Éireannacha a dhíol thar lear, agus cheadaigh sé sin do Standún monarcha bhailchríche a bhunú do gheansaithe Árann. Ina dhiaidh sin, bheadh an gnó seo ar cheann de na gnéithe ba thábhachtaí de ghnó Standúin - go háirithe nuair a tháinig forás agus forbairt ar thionscail na turasóireachta sna 1970í.

Bhíodh patrúin leithleacha agus éagsúla sna geansaithe Árann neamhchríochnaithe – léiriú a bhí i gcor na péiste de na rópaí a bhíodh ag iascairí Árann agus léiriú a bhí i ngreim na treilíse de bhallaí cloiche Chonamara – agus bhailítí iad son ó thithe cónaithe an lucht cniotála ar fud na tíre agus thugtaí chuig an monarcha iad le críochnú.

Fostóir Suntasach

Go dtí an lá ata inniu ann, gheobhaidh tú mná ó Dhún na nGall go Ciarraí agus chuile áit idir eatarthu a bhíodh ag brath ar tigh Standúin le hioncam a chur ar fáil as na geansaithe Árann lámhdhéanta a bhídís a chur ar fáil. Bhí tigh Standúin ar cheann de na fostóirí ba shuntasaí a bhí sa gceantar. Ag tráth amháin, bhí breis agus 700 cniotálaí ar a gcuid leabhra acu.

Freisin, ba é tigh Standúin an chéad stór in Éirinn a d’easpórtáil an Geansaí Árann go dtí na siopaí móra ilrannacha i SAM, Nordstrom, Lord and Taylor, agus a leithéidí.

An Dara Glúin

In 1972, ghlac Dónal - mac le May agus Máirtín - ceannas ar an ngnó. Lean an gnó ar aghaidh ag freastal ar na daoine áitiúla le siopa grósaeireachta, ionad uachtair reoite, gnáth-earraí tí, siopa búistéireachta, caidéil pheitril agus seirbhís adhlacóireachta faoin aon díon amháin!

Lean tigh Standúin ar aghaidh freisin de bheith ag fostú cniotálaithe ar fud na tíre agus ag cur na bpíosaí le chéile ar an láthair. Daingníodh an cháil a bhí ar an tigh Standúin i gConamara as na hearraí cniotáilte ar phraghas maith a bhí acu, agus as shármhaitheas a gcuid táirgí Éireannacha.

Lean an easpórtáil go dtí SAM ar aghaidh go láidir agus fuair tigh Standúin moladh i gcuid mhór treoirleabhar ar nós Frommers agus Fodors, agus bhuaigh siad an Wall Street Journal Award mar an áit is fearr le Geansaí Árann a cheannacht ar líne.

Standun i 2019

Sa lá atá inniu

Tá Standún faoi bainistíocht Cliona agus Laragh Standún anois, gariníoní Mairtín.  Tá moltaí faighte ag Standún ó na treorathoirí turas is fearr ón Eoraip agus na stáit Aontaithe.